F r e e r k  S i e m e n. H o s p e s

In 1991 kwam Freerk als klein manneke de wereld gedag zeggen. Van de zes kinderen, was hij de 3e op de rij.
Inmiddels is hij een gehuwde sprankelende jongeman en vult zijn leven in met creatieve ditjes-en datjes.

De basisschooltijd werd doorgebracht in Sondel, zijn geboortedorp. De ‘puberjaren’ beleefde hij op de CSG in Balk en de Bogerman in Sneek. De gitaar werd pas in deze jaren langzaam een liefde van hem.
Voor zijn studie, de P A B O, verhuisde Freerk naar Leeuwarden en ging hier een jaar ‘samenwonen’ met zijn neef Johannes. Hier ontplooiden de twee zich als muzikanten. Uit het appartement klonken vaak gitaardeuntjes en interessante zangpartijtjes.
In 2012 studeerde hij af en gelijk daarna kon hij aan de slag als meester. Eerst in Hemelum en daarna, t/m afgelopen april, in Oudemirdum. Parttime leerde hij de kinderen van groep 7/8 genoeg bij. Daarnaast gooit Freerk zijn hebben en houden in Frets! Frets? Jep.
Met oneindige fantasie, creatieve breinen en muzikale soundjes bestaat Frets! uit 3 jongemannen en spelen ze muziek-en theatervoorstellingen voor het jonge publiek.

 

 

Vier kernwoorden voor Freerk; 

E n e r g i e k

E n t h o u s i a st

C r e a t i e f

M u z i k a a l